Vi utför alla typer av schakt & markarbeten.


EITAB Produktion AB utför alla typer av markarbeten alltifrån den lilla finplaneringen av gräsmattan, stensättning och stödmur till grovplaneringar av större tomter.
Schaktning och iordningställning av mark inför byggnation och grundläggning.

 • Husgrunder till ny-, om- och tillbygnationer
 • ​​​​​​​Dränering​​​​​​​
 • ​​​​​​​Dikning​​​​​​​​​​​​​​
 • Enskilt avlopp
 • ​​​​​Stensättning
 • ​​​​​​​Plattsättning
 • ​​​​​​​Stödmurar​​​​​
 • Tomtplanering
 • img_3956
 • img_3957
 • img_3958
 • img_3959
 • img_3960
 • img_3963
 • img_3964
 • img_3965
 • img_3966
 • img_3967